Menu
Hỗ trợ: (0292) 651 2222

4218 rice

Code
4218 rice
Weight
5 kg
Origin
Viet Nam
Votes
(3.6 / 9 Votes)
Price
đ
- Giao hàng miễn phí toàn quốc với hóa đơn trên 500.000 đ
- Giảm giá 10% trên tổng giá trị đơn hàng khi đặt hàng online (giá trị tiền giảm không vượt quá 500.000 đ)
Product Consulting : (84) 86 2866 333 (7:30 - 22:00)

   4218 rice is long-grain rice, but slightly hard plastic rice rice, thin husk, high proportion of whole grains. There are time grows short rice from 88-95 days

Average length of whole grain: 6.4 mm

Broken

5 (% max)

Moisture

14 (% max)

Foreign matter

0.5 (% max)

Damaged kernels

0.2 (% max)

Chalky kernels

4 (% max)

Red and red streak kernels

0.25 (% max)

Yellow kernels

0.25 (% max)

Paddy

5 (grains/50 kg max)
Reviews
Điểm đánh giá:
 
Related Product
Weight: 5 kg
(0 Vote)
đ
Weight: 5 kg
(0 Vote)
đ
Weight: 5 kg
(1 Vote)
đ
Weight: 5 kg
(1 Vote)
đ
Weight: 5 kg
(2 Vote)
đ