Menu
Hỗ trợ: (0292) 651 2222

Các dịch vụ khác

     Bên cạnh đó, công ty chúng tôi cũng luôn quan tâm đến vấn đề chất lượng cho người tiêu dùng, thường xuyên cho kiểm dịch kiểm định về dư lượng thuốc tồn trong gạo, sản phẩm không chứa chất làm biến đổi gen (non GMO).

     Áp dụng và duy trì hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm theo HACCP và các hệ thống quản lý tiên tiến khác trong tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty, để sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất, đạt các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.