Menu
Hỗ trợ: (0292) 651 2222

Dịch vụ nông nghiệp

     Với phương châm “hợp tác cùng phát triển” công ty chúng tôi luôn hướng tới sự phát triển vì mục tiêu chung. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhằm làm tăng năng suất và đạt hiệu quả cao, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như giống mới trồng thử nghiệm nhằm tìm ra các giống có những gen trội suất sắc về mặt năng suất lẫn chất lượng để phát tán trồng trên diện rộng; cung cấp phân bón, thiết bị máy móc vật tư, phương tiện phục vụ sản xuất và chế biến nông nghiệp, cùng với đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp.