Menu
Hỗ trợ: (0292) 651 2222

Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Lấy chất lượng làm nền tảng

     Ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước, chúng tôi luôn tuân thủ những yêu cầu về chất lượng để đảm bảo rằng tất cả những sản phẩm đã qua kiểm tra khi đến với người tiêu dùng đều đáp ứng được kỳ vọng và mong đợi của khách hàng. Bằng những tuyên bố và hành động cụ thể, chúng tôi hướng đến chất lượng cao nhất trong sản phẩm bằng việc duy trì và phát triển hệ thống kiểm soát chất lượng từ quá trình canh tác đến khi hoàn tất khâu tiêu dùng cuối cùng.

          Lấy tinh thần "hợp tác cùng phát triển" làm phương châm hành động

    Trong quá trình phát triển, chúng tôi đều lấy phương châm “lợi người, lỗi mình” làm tôn chỉ.  Phương châm hợp tác được chúng tôi trân trọng trong tất cả các mối quan hệ hợp tác: nhân viên với nhân viên, nhân viên với cấp quản lý, Công ty với khách hàng, Công ty với đối tác, Công ty với cơ quan chính quyền,…v.v.  

Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mỗi hành động

     Để phát triển bền vững, chúng tôi không thể tách rời và cô lập hoạt động của mình với cộng đồng. Xuyên suốt và trong mỗi hoạt động, mỗi cá nhân Agricam đều cân nhắc rất thận trọng lợi ích và giá trị mang lại cho cộng đồng trước khi khởi sự. Cộng đồng được chúng tôi hiểu trong phạm vi rộng gồm bà con nông dân, cộng đồng người tiêu dùng, và cộng đồng xã hội. 

Lấy tri thức, sáng tạo, sức trẻ làm kim chỉ nam

     Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức đang trở thành xu hướng tất yếu cho mọi sự phát triển, Agricam là một doanh nghiệp phát triển năng động thì không thể không áp dụng tri thức trong thế giới phẳng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi có những chương trình phát triển lãnh đạo trẻ để đào tạo và phát triển sức sáng tạo trong bối cảnh phát triển như hiện nay. 

Lấy sự khác biệt làm chiến lược cạnh tranh.

     Quan điểm của chúng tôi về đối thủ cạnh tranh: chúng tôi luôn xem đối thủ là động lực và thước đo để phát triển và hoàn thiện mình. Vì vậy, thông qua học hỏi và rút kinh nghiệm từ những đối thủ trong ngành, chúng tôi tìm ra cho mình những sự khác biệt và tối ưu điểm khác biệt đó để tạo ra những giá trị canh tranh lành mạnh trên thị trường.