Menu
Hỗ trợ: (0292) 651 2222

Giới thiệu

Vũ Duy Hải
Vũ Duy Hải
Chức vụ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Năm sinh
1963
Trình độ
Cử nhân
Chuyên môn
Luật sư

Chủ tịch HĐQT –  Ông Vũ Duy Hải: hiện là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Ông Hải với kiến thức chuyên môn về quản lý điều hành cùng với HĐQT đã có những quyết sách quan trọng đúng đắn làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong hiện tại và tương lai. Đồng thời, Ông còn là người rất chú trọng đến các hoạt động xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống của CBCNV và hiện Ông đang là Chủ tịch điều hành Quỹ khuyến học Vinacam.

Lê Quốc Phong
Lê Quốc Phong
Chức vụ
Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh
1954
Trình độ
Cử nhân
Chuyên môn
Kinh tế

Thành viên HĐQT – Ông Lê Quốc Phong: Trong giới kinh doanh, hẳn ai cũng biết đến doanh nhân Lê Quốc Phong - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền. Điều khiến các khách hàng, đối tác, và toàn xã hội cảm phục tin yêu đó chính là ý chí, nghị lực vươn lên thành công của ông với phương châm kinh doanh luôn đặt cao chữ Tín chữ Tâm.

Vũ Hải Sơn
Vũ Hải Sơn
Chức vụ
Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh
1991
Trình độ
Cử nhân
Chuyên môn
Luật

Thành viên HĐQT –  Ông Vũ Hải Sơn: là thành viên trẻ tuổi nhất trong HĐQT, Ông Sơn với kiến thức chuyên môn trong quản lý và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực pháp lý đã có những đóng góp thiết thực trong việc nâng cao năng lực và trình độ quản lý của Công ty một cách chuẩn mực, hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật. Ông Sơn là tài năng trẻ được Công ty xem xét là thế hệ lãnh đạo kế thừa rất có triển vọng.

Lã Văn Long
Lã Văn Long
Chức vụ
Giám Đốc
Năm sinh
1986

Giám đốc – Lã Văn Long: Phụ trách quản lý chung và điều hành chính hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với trình độ, kinh nghiệm trong ngành lương thực và kiến thức sâu sắc trong điều hành, quản trị tại các Tập đoàn, Công ty có quy mô lớn. Ông Long có đủ uy tín, trình độ chuyên môn để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty thông qua việc cải tiến hệ thống quản trị, tiết giảm chi phí, tăng năng suất.

TRẦN VĂN HIẾU
TRẦN VĂN HIẾU
Chức vụ
Phó Giám Đốc
Năm sinh
1988
Trình độ
Cử nhân
Chuyên môn
Quản Trị kinh doanh

Phó Giám đốc - Trần Văn Hiếu: Phụ trách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của hệ thống các Nhà máy gạo. Là người được đào tạo bài bản, năng động, Ông được xem là nhân tố mới được Công ty đề bạt theo chính sách phát triển nhân sự trẻ nhằm phát triển năng lực quản trị, phát chuyển chuyên môn đáp ứng yêu cầu của Công ty trong tương lai.