Menu
Hỗ trợ: (0292) 651 2222

Giới thiệu

Chu Việt Quốc
Chu Việt Quốc
Chức vụ
Giám đốc
Năm sinh
1982
Trình độ
Đại học
Số điện thoại
0903697433
Giám đốc - Chu Việt Quốc: trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày tại trụ sở Công ty. Với trình độ, kinh nghiệm làm việc tại các Tập đoàn quốc tế trong ngành thực phẩm, nông sản và thức ăn chăn nuôi tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Ông Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển hệ thống quản trị Công ty đặc biệt là mảng cung ứng và mua hàng đưa Công ty lên tầm cao mới, kết nối sức mạnh với Tập Đoàn sẽ tạo được nhiều bước tiến vượt bậc trong thời gian sắp tới.