Menu
Hỗ trợ: (0292) 651 2222

Sản xuất theo yêu cầu

     Với thiết bị máy móc hiện đại và mục tiêu khách hàng là tất cả, công ty chúng tôi luôn đáp ứng yêu cầu cho khách hàng những sản phẩm đặc biệt như gạo đồ, gạo hữu cơ hay hỗ trợ vitamin trong sản phẩm.

      Đồng thời cũng có các dịch vụ đánh bóng lại gạo để tăng cường độ bảo quản và làm cho hạt gạo sáng bóng hơn, hoặc sản xuất sản phẩm gạo có phần trăm tấm lẫn theo yêu cầu khách hàng.