Menu
Hỗ trợ: (0292) 651 2222

Giới thiệu

Đoàn Nhật Tân
Đoàn Nhật Tân
Chức vụ
Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh
Trương Minh Anh
Trương Minh Anh
Chức vụ
Tổng Giám Đốc
Năm sinh
1961
Trình độ
Thạc Sỹ
Chuyên môn
Kỹ Sư Xây Dựng

Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.

Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.

TRẦN VĂN HIẾU
TRẦN VĂN HIẾU
Chức vụ
Phó Tổng Giám Đốc
Năm sinh
1988
Trương Minh Anh
Trương Minh Anh
Chức vụ
Tổng Giám Đốc
Năm sinh
1961
Trình độ
Thạc Sỹ
Chuyên môn
Kỹ Sư Xây Dựng

Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.

Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.

Trần Hòa Bình
Trần Hòa Bình
Chức vụ
Phó Giám đốc Sản xuất
Năm sinh
1972
Trương Minh Anh
Trương Minh Anh
Chức vụ
Tổng Giám Đốc
Năm sinh
1961
Trình độ
Thạc Sỹ
Chuyên môn
Kỹ Sư Xây Dựng

Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.

Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.

Trần Thị Ngọc Hân
Trần Thị Ngọc Hân
Chức vụ
Kế toán trưởng
Năm sinh
1986
Trình độ
Đại học
Số điện thoại
0939859459
Trần Thị Ngọc Hân
Trần Thị Ngọc Hân
Chức vụ
Kế toán trưởng
Năm sinh
1986
Trình độ
Đại học
Số điện thoại
0939859459
Nguyễn Huy Vũ
Nguyễn Huy Vũ
Chức vụ
Phó Tổng giám đốc
Năm sinh
1988
Trình độ
Cử nhân
Chuyên môn
Quản trị kinh doanh

Phó Tổng giám đốc – Nguyễn Huy Vũ: phụ trách quản lý kinh doanh, kế hoạch, logistics. Với kiến thức quản lý điều hành kinh doanh trong ngành lương thực, Ông Vũ được đào tạo tại Úc và là tài năng trẻ được Công ty đề bạt theo chính sách phát triển tài năng trẻ của Công ty.

Trương Minh Anh
Trương Minh Anh
Chức vụ
Tổng Giám Đốc
Năm sinh
1961
Trình độ
Thạc Sỹ
Chuyên môn
Kỹ Sư Xây Dựng

Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.

Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.

Trương Minh Anh
Trương Minh Anh
Chức vụ
Tổng Giám Đốc
Năm sinh
1961
Trình độ
Thạc Sỹ
Chuyên môn
Kỹ Sư Xây Dựng

Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.

Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân Việt Nam có tục lệ truyền thống qua bao đời nay là mua và trút đầy gạo ngon vào các thùng gạo trong nhà để năm mới được sung túc, ấm no.